ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η ατομική επιχείρηση “ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΛΑΙΟΚΩΣΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ” με τον διακριτικό τίτλο “BEAUTYLAND”, με έδρα την Σπάρτη Λακωνίας, επί της οδού Γκορτσολόγου αριθμ. 58 με ΑΦΜ 152876613, ΔΟΥ Σπάρτης (εφεξής επιχείρηση), τηλ. Επικοινωνίας 27310-24404 ,έχει δημιουργήσει τον ιστότοποπο www.thebeautyland.gr

Η ως άνω επιχείρηση στοχεύει να προσφέρει μέσα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα υπηρεσίες, προϊόντα, πληροφορίες, προβολή της εταιρείας και του φυσικού καταστήματος, τις συνεργασίες μας κ.λπ.

Με την χρήση του www.thebeautyland.gr αυτομάτως ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους αναγραφόμενους όρους χρήσης Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως ισχύουν. Η επιχείρηση, χωρίς να έχει προηγηθεί ενημέρωση ή προειδοποίηση, μπορεί να προβεί οποιαδήποτε στιγμή στην αλλαγή ή τροποποίηση όρων χρήσης (σωρευτικά ή διαζευκτικά): α) μέρους ή του συνόλου των παρόντων όρων χρήσης, β) μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου του www.thebeautyland.gr και γ) μέρους ή του συνόλου της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration) του www.thebeautyland.gr καθώς και των τεχνικών του προδιαγραφών. Η επιχείρηση έχει υποχρέωση για άμεση επικαιροποίηση των νέων αλλά και των παρόντων όρων χρήσης. Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να ενημερώνεται σχετικά με τους όρους χρήσης και τις τελευταίες αλλαγές, όπως αυτές ισχύουν κατά την τελευταία ημερομηνία τροποποίησης που αναγράφεται στον ιστότοπο.

H εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη του www.thebeautyland.gr να ματαιώσει, να αναστείλει ή να τερματίσει τη λειτουργία του www.thebeautyland.gr . Ο χρήστης του www.thebeautyland.gr αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλα τα ανωτέρω με μόνη την πλοήγηση ή/και χρήση των υπηρεσιών του www.thebeautyland.gr . Σε περίπτωση τηλεφωνικής παραγγελίας θα σας ζητηθεί και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και αριθμός κινητού τηλεφώνου, η χορήγηση των οποίων σημαίνει τη συναίνεσή σας στην τήρηση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς για τους εδώ αναφερόμενους σκοπούς.

Ο ιστότοπος και οι υπηρεσίες www.thebeautyland.gr απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται από ανήλικα άτομα. Με βάση τον νόμο απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε ενήλικα άτομα. Η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη αν κάποιος ανήλικος κάνει χρήση των υπηρεσιών ή επισκεφθεί τον ιστότοπο χωρίς γονική συναίνεση.

Αν η χρήση κάποιας υπηρεσίας/προϊόντος του www.thebeautyland.gr διέπεται από ειδικότερους όρους χρήσης, αυτοί οι ειδικότεροι όροι χρήσης δεν αποκλείουν τους παρόντες και αποτελούν μέρος αυτών. Οι ειδικότεροι όροι υπερισχύουν των γενικών.

Περιεχόμενο:

Κανένας επισκέπτης/χρήστης δεν δύναται να παρέμβει, μετασχηματίσει ή τροποποιήσει το ηλεκτρονικό κατάστημα www.thebeautyland.gr

Σχετικά με το περιεχόμενο του συγκεκριμένου ιστοτόπου, αποτελείται από έγκυρες, ενημερωμένες και νομότυπες πληροφορίες. Η επιχείρηση καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και συνολικά το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω του www.thebeautyland.gr να διέπονται από σαφήνεια, ακρίβεια και αρτιότητα. Οι φωτογραφίες που απεικονίζουν τα προϊόντα, που διατίθενται μέσω του ιστότοπου αυτού, είναι αντιπροσωπευτικές των συγκεκριμένων αυτών προϊόντων, εκτός αν οι παραγωγοί εταιρείες επίσημα αλλάξουν τις φωτογραφίες και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να λειτουργήσουν δεσμευτικά. Πάρα ταύτα, το BEAUTYLAND δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη απέναντι στους επισκέπτες/χρήστες του ιστότοπου www.thebeautyland.gr για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν, επειδή δεν τροποποιήθηκε το περιεχόμενο των πληροφοριών.

H επιχείρηση ευθύνεται μόνο για την παροχή πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο για τους τομείς των προϊόντων στους οποίους δραστηριοποιείται και για το σύνολο των υπηρεσιών που καλύπτει. Όλες οι πληροφορίες των προϊόντων, που αναγράφονται και προβάλλονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, έχουν συλλεγεί από της εταιρείες παραγωγής των προϊόντων και όσα αναφέρονται προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

To BEAUTYLAND δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αλλοιώσεις σφραγισμένων προϊόντων, συσκευασιών κ.λπ. Καθώς επίσης και για ελλιπείς πληροφορίες που δεν αναγράφονται λόγω μη ενημέρωσης από τρίτους. Οι ευθύνες βαραίνουν τρίτους και όχι την επιχείρηση. Αν παρατηρηθεί κάποιο από τα παραπάνω συμβάντα, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε και να το αναφέρετε στην επιχείρηση.

Το BEAUTYLAND δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις αστικής ή ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λπ.) από επισκέπτες του ιστότοπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή και τη χρήση του ιστότοπου ή και αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή και υπηρεσίες ή και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Ο Επισκέπτης/χρήστης:

 1. Ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής διώξεως ή την εκκίνηση οποιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά του www.thebeautyland.gr, για πράξεις, που ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά περιγράφονται στον Ποινικό Κώδικα, σε Ειδικούς Ποινικούς Νόμους, στην Τηλεπικοινωνιακή Νομοθεσία, στη Νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και στις σχετικές διατάξεις ή οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας.
 2. Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης/χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση και αποδέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιεί το www.thebeautyland.gr για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου, το οποίο είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, το οποίο αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
 3. Να μην παραβιάζει οποιασδήποτε μορφής Πνευματικά Δικαιώματα τρίτων.
 4. Να τηρεί απαρέγκλιτα τους εκάστοτε ισχύοντες όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος www.thebeautyland.gr , καθώς επίσης και τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων των συνδρομητών του ή/και των επισκεπτών των ιστοσελίδων αυτού.
 5. Να παρέχει πλήρη και αληθή προσωπικά στοιχεία κατά τη διαδικασία της εγγραφής του ως επισκέπτης/χρήστης. Η εταιρεία μας λαμβάνει κάθε δυνατή μέριμνα ώστε να παραλάβει από εσάς τα ορθά σας στοιχεία και για το λόγο αυτό, σας ζητείται να τα αποστείλετε σε εμάς μαζί με τη ρητή συγκατάθεσή σας για χρήση των στοιχείων που έχετε συμπληρώσει. Ως εκ τούτου η επιχείρησή μας δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, σε περίπτωση που κάποια από τις συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις της δεν εκπληρωθούν κατά προσήκοντα τρόπο ή/και έγκαιρα εξαιτίας αποστολής από εσάς λανθασμένων ή μη επικαιροποιημένων προσωπικών στοιχείων.
 6. Να ενημερώνει τα προσωπικά στοιχεία εγγραφής του, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται κάθε στιγμή στα αληθή προσωπικά του στοιχεία. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ανακρίβεια των στοιχείων εγγραφής του επισκέπτη/χρήστη, το ηλεκτρονικό κατάστημα www.thebeautyland.gr έχει το δικαίωμα να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό του επισκέπτη/χρήστη, ενημερώνοντας τον.
 7. Να διατηρεί μυστικά και να μην αποκαλύπτει σε τρίτους το μοναδικό αναγνωριστικό όνομα και τον κωδικό πρόσβασής του (username, password) στις υπηρεσίες του www.thebeautyland.gr . Υποχρεούται, επίσης, να ενημερώνει ΑΜΕΣΑ το ηλεκτρονικό κατάστημα www.thebeautyland.gr μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση thebeautyland19@outlook.com για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού και του συνθηματικού του. Το ηλεκτρονικό κατάστημα δε φέρει καμία ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασης και του αναγνωριστικού ονόματος των πελατών του, αν δεν έχει ενημερωθεί προηγουμένως γι’ αυτή.
 8. Να επιβεβαιώνει ότι έχει εξέλθει από τον προσωπικό του λογαριασμό (log out) στο τέλος κάθε συνόδου (session).
 9. Να παρέχει ορθά και αληθή Στοιχεία Πληρωμής και Παράδοσης για τις παραγγελίες που τοποθετεί ηλεκτρονικό κατάστημα.

Η επιχείρηση:

Το www.thebeautyland.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη από την ανταλλαγή πληροφοριών κατά τη χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος προερχόμενη από απώλεια ή καθυστέρηση λήψης ή μη λήψη ή αλλοίωση δεδομένων. Η επιχείρηση δεν αποθηκεύει κανένα στοιχείο αναφορικά με τους απόρρητους κωδικούς πιστωτικών καρτών ούτε επεξεργάζεται το ίδιο τις πληρωμές με χρήση πιστωτικών/χρεωστικών/προπληρωμένων καρτών ή PayPal.

Το www.thebeautyland.gr δεν υποχρεούται σε εγκατάσταση των προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Oι πληροφορίες για τα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν αποτελούν και δεν αντικαθιστούν οποιαδήποτε ιατρική συμβουλή και γενικά οποιαδήποτε συμβουλή οποιουδήποτε επιστήμονα υγείας (π.χ. διαιτολόγου, διατροφολόγου κλπ.). Οι πληροφορίες που συνοδεύουν τα προϊόντα ή αναφέρονται σε τυχόν παρουσιάσεις/άρθρα του www.thebeautyland.gr παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν έχουν σκοπό να αντικαταστήσουν τις υπηρεσίες ή τις συστάσεις γιατρού ή αναγνωρισμένου επαγγελματία στον τομέα της υγείας, ούτε να παράσχουν διάγνωση, περίθαλψη, θεραπεία ή πρόληψη οποιασδήποτε ασθένειας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές.

Το υλικό, το περιεχόμενο και οι ισχυρισμοί των διαφημιστικών καταχωρήσεων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και ευθύνη των εταιριών που διαφημίζουν τα προϊόντα τους. Το www.thebeautyland.gr ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε ιστοτόπους, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει η επιχείρηση, ούτε εγγυάται για την διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητά τους. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση των εν λόγω ιστοτόπων ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές σελίδες, οι οποίες φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση του εν λόγω προβλήματος. Η επιχείρηση σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Για οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα ανακύψει κατά την επίσκεψη των ως ιστοτόπων αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε διαχειριστής/ιδιοκτήτης του ιστότοπου αυτού.

Οι εικόνες των προϊόντων ενδέχεται να διαφέρουν από το τελικό προϊόν. Η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τέτοιες διαφορές.

Για όλα τα ηλεκτρικά προϊόντα ισχύει ότι η απόδειξη είναι και η εγγύηση κάθε προϊόντος (κάθε εταιρεία έχει διαφορετική διάρκεια εγγύησης) και επίσης σε περίπτωση μη σωστής λειτουργίας ή κάποιας βλάβης το www.thebeautyland.gr δεν φέρει ευθύνη και ο καταναλωτής απευθύνεται άμεσα στην εν λόγω εταιρεία.

To www.thebeautyland.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα ή καθυστέρηση δημιουργηθεί μετά την αποστολή των προϊόντων. Τα προϊόντα που αναφέρουν την ένδειξη διαθέσιμο αποστέλλονται εντός 2 (δύο) εργάσιμων ημερών και ο επισκέπτης/χρήστης ενημερώνεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την αποστολή τους.

Οι τιμές των προϊόντων καθώς και το κόστος των μεταφορικών /αντικαταβολής, περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.

Τρόποι Πληρωμής:

Α) Μέθοδος Αντικαταβολής

Η πληρωμή της παραγγελίας γίνεται από τον πελάτη προς τον υπάλληλο της εταιρείας ταχυμεταφορών κατά την παράδοση στον χώρο του πελάτη. Ο πελάτης πληρώνει με μετρητά την αξία της παραγγελίας. Το κόστος για πληρωμή με αντικαταβολή διαμορφώνεται στα 5,00€ μέχρι 2kg βάρους. Για κάθε επιπλέον κιλό, η χρέωση ανέρχεται σε 1,00€ (περιλαμβάνεται ΦΠΑ). Για τις υπόλοιπες πληρωμές χωρίς αντικαταβολή το κόστος των μεταφορικών ανέρχεται στα 3,5€ μέχρι 2κιλα και συν 1€ για κάθε επιπλέον κιλό.

Β) Πληρωμή με πιστωτική και/ή χρεωστική κάρτα

Η BEAUTYLAND δέχεται πιστωτικές και/ή χρεωστικές κάρτες Visa, Mastercard & Diners. Για να διασφαλιστεί η απόλυτη ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, αυτές γίνονται μέσα από το σύστημα ασφαλείας της Τράπεζας Πειραιώς.

Ο πελάτης μόλις ολοκληρώσει την καταχώριση της παραγγελίας, μεταφέρεται αυτόματα στο ασφαλές περιβάλλον της Τράπεζας Πειραιώς. Σε αυτή τη σελίδα πρέπει να συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα πεδία (αριθμό κάρτας, ημερομηνία λήξης της, CCV2/CVC2, ονοματεπώνυμο κατόχου κάρτας). Η επεξεργασία των στοιχείων της κάρτας του πελάτη γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ήτοι την αποπληρωμή των προϊόντων που έχει αγοράσει ο πελάτης από το www.thebeautyland.gr . Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διέπεται από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική Cookies του www.thebeautyland.gr .

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ

 • Πληροφορίες σχετικά με την συλλογή των προσωπικών δεδομένων και τα στοιχεία επαφής του υπευθύνου επεξεργασίας.

Παρακάτω θα σας ενημερώσουμε σχετικά με τον τρόπο και τους σκοπούς που διαχειριζόμαστε το προσωπικά σας δεδομένα στον συγκεκριμένο ιστότοπο.

Η ατομική επιχείρηση “ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΛΑΙΟΚΩΣΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ” με τον διακριτό τίτλο “BEAUTYLAND”, με έδρα την Σπάρτη Λακωνίας, επί της οδού Γκορτσολόγου αριθμ. 58 με ΑΦΜ 152876613, ΔΟΥ Σπάρτης (εφεξής επιχείρηση), τηλ. Επικοινωνίας 27310-24404 , e-mail: thebeautyland19@outlook.com

Ο συγκεκριμένος ιστότοπος χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο _________ το οποίο χρησιμοποιεί μεθόδους κρυπτογράφησης των δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ δύο συσκευών (συνηθέστερα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών), εγκαθιδρύοντας μία ασφαλή σύνδεση μεταξύ τους, μέσω του διαδικτύου, που έχει ως αποτέλεσμα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και άλλων ευαίσθητων δεδομένων (π.χ. εντολές ή έρευνες του υπευθύνου επεξεργασίας). Μπορείτε να αναγνωρίσετε πως βρίσκεστε σε προστατευμένη σύνδεση βλέποντας τους χαρακτήρες https:// και από το σύμβολο κλειδαριάς που εμφανίζεται στην μπάρα διεύθυνσης του περιηγητής σας.

 • Συλλογή δεδομένων όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο.

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο μονάχα για πληροφορίες, δηλαδή δεν ανοίγετε προσωπικό λογαριασμό για τυχόν παραγγελίες ή δεν δίνετε κανένα από τα προσωπικά σας δεδομένα (π.χ. φόρμα επικοινωνίας), τότε τα μοναδικά δεδομένα που συλλέγουμε είναι εκείνα που ο περιηγητής σας, μεταφέρει στον διακομιστή μας, τα λεγόμενα server log files, και συγκεκριμένα:

 • Ημερομηνία και ώρα την στιγμή της εισόδου στον ιστότοπο.
 • Τον όγκο δεδομένων που στάλθηκαν σε bytes.
 • Τον περιηγητή που χρησιμοποιήσατε κατά την είσοδό σας στον ιστότοπο.
 • Το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιήσατε κατά την είσοδό σας στον ιστότοπο.
 • Την Διεύθυνση IP (Internet Protocol address) σας, κατά την είσοδό σας στον ιστότοπο.

Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ’ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) με βάση το νόμιμο συμφέρον μας για τη βελτίωση της σταθερότητας και της λειτουργικότητας του ιστότοπού μας. Τα δεδομένα δεν θα μεταβιβαστούν ή θα χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγξουμε τα αρχεία καταγραφής διακομιστών (server log files), εάν διαπιστωθούν συγκεκριμένες ενδείξεις παράνομης χρήσης.

 • Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα. Στη συνέχεια τα cookies αποστέλλονται στην ιστοσελίδα προέλευσης σε κάθε επόμενη επίσκεψη ή σε κάποια άλλη ιστοσελίδα που αναγνωρίζει αυτό το cookie. Τα cookies λειτουργούν ως μνήμη σε μια ιστοσελίδα, επιτρέποντας στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα να θυμάται τη συσκευή σας κατά τις επόμενες επισκέψεις σας. Τα cookies μπορούν επίσης να θυμούνται τις προτιμήσεις σας, να βελτιώσουν την εμπειρία σας, καθώς και να προσαρμόζουν τις διαφημίσεις που βλέπετε ανάλογα με αυτά που σας ενδιαφέρουν.

 • Επεξεργασία δεδομένων κατά το άνοιγμα λογαριασμού πελάτη

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 παρ.1 περ. β του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), τα προσωπικά σας δεδομένα θα συνεχίσουν να συλλέγονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία, εάν μας τα παρέχετε για την εκτέλεση μιας σύμβασης ή για το άνοιγμα ενός λογαριασμού πελάτη. Τα δεδομένα που συλλέγονται μπορούν να φανούν από τις αντίστοιχες φόρμες εισόδου. Μπορείτε να διαγράψετε τον λογαριασμό πελάτη που δημιουργήσατε ανά πάσα στιγμή. Αυτό μπορεί να γίνει με την αποστολή ενός μηνύματος στην προαναφερθείσα διεύθυνση του ελεγκτή. Μετά την πλήρη επεξεργασία της σύμβασης, τα δεδομένα σας θα αποκλειστούν και θα διαγραφούν, εκτός εάν έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας για περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας, ή έχετε αποδεχτεί νομικά την περαιτέρω δέσμευση και χρήση αυτών από τον ιστότοπό μας.

 • Επεξεργασία δεδομένων ως προς τον χειρισμό πληρωμών και παραγγελιών

Για να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας, συνεργαζόμαστε με τους ακόλουθους πάροχους υπηρεσιών, οι οποίοι μας υποστηρίζουν εν όλω ή εν μέρει στην εκτέλεση των συμβάσεων που έχουν συναφθεί. Ορισμένα προσωπικά δεδομένα μεταφέρονται στους πάροχους υπηρεσιών σύμφωνα με τις ακόλουθες πληροφορίες.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από εμάς θα διαβιβάζονται στην εκάστοτε εταιρεία μεταφορών που ανατέθηκε με την παράδοση στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για την παράδοση των αγαθών. Θα μεταβιβάσουμε τα δεδομένα πληρωμής σας στο εξουσιοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα στο πλαίσιο της επεξεργασίας πληρωμών Τράπεζα Πειραιώς, εάν αυτό είναι απαραίτητο για τον χειρισμό των πληρωμών. Η νομική βάση για τη διαβίβαση δεδομένων βρίσκει έρεισμα στο άρθρο 6 παρ.1 περ. β του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

 • Web Analysis Services

Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού της Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ (“Google”). Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα cookies, τα οποία είναι αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας, για να βοηθήσουν τον ιστότοπο μας να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες τον χρησιμοποιούν. Οι πληροφορίες που παράγονται από τα cookies σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) μεταδίδονται γενικά σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.

Για λογαριασμό μας, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση του ιστότοπου, να συντάξει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και να μας παράσχει άλλες υπηρεσίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου και του Διαδικτύου. Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο του Google Analytics δεν συγχωνεύεται με άλλα δεδομένα της Google.

 • Δικαιώματα του Υποκειμένου των Δεδομένων

Ο εφαρμοστέος νόμος [Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679)] για την προστασία των δεδομένων παρέχει εκτεταμένα δικαιώματα στα υποκείμενα των δεδομένων (δικαιώματα ενημέρωσης και παρέμβασης) έναντι του υπευθύνου της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, για τα οποία σας ενημερώνουμε παρακάτω.

 • Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε, ανά πάσα στιγμή, αντίγραφα των προσωπικών σας δεδομένων. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να μην λαμβάνετε πάντα όλες τις πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά στα άρθρα 12 και 15 του GDPR.

 • Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε, ανά πάσα στιγμή να διορθώσουμε τις πληροφορίες που θεωρείτε ότι είναι ανακριβείς. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε την συμπλήρωση των πληροφοριών που θεωρείτε ελλιπείς. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά στα άρθρα 12,15 και 19 του GDPR.

 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε ορισμένες περιπτώσεις. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με αυτό το δικαίωμα στο άρθρο 17 του GDPR.

 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των πληροφοριών σας σε ορισμένες περιπτώσεις. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με αυτό το δικαίωμα στα άρθρα 18 και 19 του GDPR

 • Υποχρέωση γνωστοποίησης

Το κατάστημα υποχρεούται να γνωστοποιήσει την διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 19 του GDPR

 • Το δικαίωμά σας στη φορητότητα δεδομένων

Αυτό ισχύει μόνο για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφέρουμε τις πληροφορίες που μας δώσατε σε άλλον οργανισμό ή να τις δώσουμε σε εσάς. Το δικαίωμα ισχύει μόνο εάν επεξεργαζόμαστε πληροφορίες με βάση τη συγκατάθεσή σας ή με βάση τη σύναψη μεταξύ μας σύμβασης. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι αυτοματοποιημένη.

Εάν, στο πλαίσιο της σύμβασης, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία, η οποία θα έχει ισχύ για το μέλλον. Εάν ασκήσετε το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε, θα σταματήσουμε την επεξεργασία των σχετικών δεδομένων. Διατηρούμε όμως το δικαίωμα περαιτέρω επεξεργασίας, αν αποδείξουμε επιτακτικούς λόγους που χρίζουν προστασίας οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων σας, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή αν η επεξεργασία χρησιμεύει για την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

Το BEAUTYLAND δίνει την δυνατότητα σε όλους τους επισκέπτες του ιστότοπου www.thebeautyland.gr να γίνουν χρήστες, δημιουργώντας τον δικό τους λογαριασμό. Κάνοντας εγγραφή και δημιουργώντας προσωπικό λογαριασμό ο χρήστης έχει άμεση ενημέρωση για προϊόντα, προσφορές και νέες ενημερώσεις.

Οι χρήστες θα έχουν την δυνατότητα να διαχειριστούν τα στοιχεία που έχουν δηλώσει στον προσωπικό τους λογαριασμό.

Η διαδικασία εγγραφής νέου χρήστη στο www.thebeautyland.gr απαιτεί την συμπλήρωση εγγραφής και απαιτούμενων ηλεκτρονικών πεδίων.

Κάθε χρήστης βαραίνεται με την ευθύνη της δήλωσης αληθών και ακριβών στοιχείων κατά την εγγραφή του και δημιουργία λογαριασμού. Σε περίπτωση που γίνει αντιληπτό ότι τα δηλωθέντα στοιχεία είναι ψευδή το BEAUTYLAND έχει το δικαίωμα ακύρωσης της εγγραφής.

Κατά την δημιουργία προσωπικού λογαριασμού ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να δηλώσει συγκεκριμένα στοιχεία. Αρχικά πρέπει να δηλώσει ονοματεπώνυμο, στην συνέχεια τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας αλλά και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εισάγει ο κάθε νέος χρήστης, θα πρέπει να είναι πλήρης και αληθής.

Προσωπικό λογαριασμό στον παρόν ιστότοπο έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Κατά τη δημιουργία του λογαριασμού του, κάθε νέος χρήστης εισάγει τον κωδικό πρόσβασης της αρεσκείας του. Η χρήση/είσοδος του προσωπικού λογαριασμού γίνεται με την εισαγωγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του κωδικού πρόσβασης.

Όσα στοιχεία εισάγει ο κάθε χρήστης είναι αυστηρά προσωπικά και δεν πρέπει να διαμοιράζονται σε οποιοδήποτε τρίτο.

Κάθε χρήστης είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για όποια πράξη διενεργηθεί με την χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του και του κωδικού πρόσβασης που ο ίδιος έχει εισαγάγει, ενώ είναι υποχρεωμένος να αναφέρει άμεσα στο BEAUTYLAND οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση που δεν έχει προέλθει από τον ίδιο. Σε οποιαδήποτε περίπτωση το BEAUTYLAND δεν φέρει ευθύνη απέναντι στον χρήστη για οποιαδήποτε ζημία αυτού.

Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα υπεύθυνης αλλαγής των στοιχείων του προσωπικού του λογαριασμού στον ιστότοπο. Διατηρεί ακόμα το δικαίωμα διαγραφής του εκάστοτε προσωπικού λογαριασμού από τον ιστότοπο.

NEWSLETTER:

O επισκέπτης/χρήστης κατά την δημιουργία λογαριασμού, μπορεί να αποδεχτεί το πεδίο λήψης ενημερωτικών δελτίων (newsletter) από το www.thebeautyland.gr. Επίσης, μπορεί να λαμβάνει ενημερωτικά δελτία (newsletter) μόνο με την εισαγωγή της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης στο σχετικό πεδίο και κάνοντας αποδοχή των όρων χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Το BEAUTYLAND αποστέλλει συχνά ενημερωτικά δελτία (newsletter) προς του ενδιαφερόμενους επισκέπτες/χρήστες.

Σε κάθε ενημερωτικό δελτίο που λαμβάνετε, έχετε τη δυνατότητα απεγγράφης, με σχετικό σύνδεσμο στο τέλος του email. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στον σύνδεσμο που περιλαμβάνεται σε κάθε ενημερωτικό δελτίο.

Το BEAUTYLAND διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οποιονδήποτε παραλήπτη από τις λίστες ενημερωτικών δελτίων χωρίς αιτιολόγηση.

Για την αποστολή των ενημερωτικών δελτίων (newsletter) και για την προστασία των δεδομένων σας, εμπιστευόμαστε και συνεργαζόμαστε με την πλατφόρμα _______ στο οποίο δίνουμε με τη συγκατάθεσή σας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για την αποστολή των newsletter σύμφωνα τους Όρους και την Πολιτική Απορρήτου του.

Η επιχείρηση είναι υπεύθυνη για την εύρυθμη λειτουργία των ενημερωτικών δελτίων.

Με κάθε επιφύλαξη όμως, υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης πάσης φύσεως τεχνικών και οργανωτικών προβλημάτων. Αν παρατηρηθεί δυσλειτουργία ή χρειάζεται περαιτέρω πληροφόρηση που αφορά τα ενημερωτικά δελτία (newsletter), παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με την εξυπηρέτηση πελατών της εταιρείας.